מדריך נסח טאבו

מהו נסח טאבו וכיצד מנפיקים

נסח טאבו מכיל נתונים רישומיים ומהווה למעשה את תעודת הזהות של הנכס. לאחרונה, שונה תוואי הטופס של הנסח, להלן הסבר על פרטים מהותיים.

ישנם סוגים שונים של נסחי טאבו:

 • נסח היסטורי– מכיל את הנתונים ההיסטוריים של בעלי הזכויות בנכס לאורך השנים.
 • נסח רגיל(ספציפי) – מכיל את כלל המידע עבור תת חלקה מסוימת בנכס (לדוגמא: דירה אחת בבניין).
 • נסח מרוכז(פנקס הבתים המשותפים) – מכיל פירוט קצר על כל אחת מתתי החלקות בנכס (לדוגמא: כל הדירות בבניין מגורים).
 • נסח חלקי– מכיל מידע חלקי על נכס אשר יש בו בעלי זכויות רבים.

מונחים נפוצים של נסח הטאבו

 1. צו רישום בית משותף– זהו אמצעי לחלוקת מבנה ליחידות דיור. כיום חלה חובה לרשום מבנים חדשים המכילים יותר מ-2 יחידות דיור כבית משותף.
 2. הערת אזהרה בנסח טאבו – זהו רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב של בעל הזכות במקרקעין הרלוונטיים לעשות (או להימנע מלעשות) בהם עסקה. מטרתה להזהיר את המתעניינים בנכס בדבר התחייבותו של בעל הזכות במקרקעין באמצעות עיון בפנקסים הפתוחים לציבור וכן, למנוע מבעל המקרקעין שהתחייב לעשות עסקה עם קונה מסוים לעשות עסקה סותרת עם צד ג' בקשר לאותם מקרקעין ללא הסכמתו או ידיעתו של הקונה הראשון.כך לדוגמא, ע"פ סעיף 126 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, ניתן לרשום הערה בדבר התחייבות לרכישת הזכויות לטובת הרוכש. בפועל על גבי נסח הטאבו, מתחת לזכויותיו של בעל הנכס, תרשם הכותרת: "הערת אזהרה" ולעיתים, תוך ציון שמו של המוטב (לדוגמא: הרוכש). כמו כן, ניתן לרשום הערת אזהרה לטובת בנק ו/או גורמים נוספים. כפי שהוסבר, משמעותה העיקרית של הערת אזהרה היא היכולת של רוכש פוטנציאלי לוודא כי הנכס לא נמכר כבר לגורם אחר, ישנם מקרים בהם תופיע הערת אזהרה לטובת גופים/רשויות בגין חובות ועיקולים אשר הוטלו על בעל הנכס.

בכל מקרה, האחריות לבדיקה זו מוטלת על הרוכש.

3. חכירה– מונח נפוץ בנסחי טאבו. המונח מתאר זכות בנכס מסוג שכירות אך לטווח ארוך (לעיתים עם התחדשות אוטומטית תמורת סכומים נמוכים ביחס לשווי הזכות). יש לבדוק את תנאי החכירה ע"פ שטר החכירה טרם הרכישה (לרוב, באמצעות פנייה לרשות מקרקעי ישראל – הכל בהתאם לבעלים הרשום).

דוגמאות לנתונים אשר ניתן להפיק מנסח הטאבו:

 • מיקום מדויק
 • הפנקס בו רשום – בתים משותפים או פנקס השטרות
 • שטח
 • הצמדות לתתי חלקות (לדוג': הצמדת הגג לדירה מסוימת / מעלית / גינה)
 • חלק בשטח המשותף
 • סוג הזכות בנכס (בעלות / חכירה / שכירות)
 • עיקולים ומשכנתאות
 • הערות משפטיות (לדוג': הערת אזהרה / זיקת הנאה / חריגת בניה) וכן, ירושה הפקעה, זכויות נוספות או כל נושא אחר שנוגע למצב המשפטי של הנכס.

כאשר אנו משווים את עלות הרכישה של נסח טאבו אל מסת האינפורמציה המתקבלת ממנו, אנו למדים כי משתלם מאוד להתחיל תהליך ניתוח נכס בכלל וניתוח משפטי בפרט, בהזמנת נסח טאבו.

הזמנת נסח טאבו – כל הדרכים

ע"מ לאתר נסח טאבו עלייך לאתר קודם את הגוש והחלקה, במידה ואין ברשותך גוש וחלקה תוכל לאתר את הגוש והחלקה באמצעות כתובת הנכס, לפי הסדר הבא: 

 הכנס לגוגל ורשום "גוש חלקה לפי כתובת", שם תצטרך להכניס את הכתובת המבוקשת וללחוץ על "חפש".

 לאחר מכן יופיע הגוש והחלקה עבור הכתובת שחיפשת.

את הגוש והחלקה שאיתרת עלייך להזין באתר להזמנת נסח טאבו,

מעבר לאמור לעיל, ישנם סוגים רבים נוספים של הערות וכן מונחים רבים אשר אנו עלולים להיתקל בהם בעת קריאת נסח טאבו. לכן, מומלץ להיוועץ עם עו"ד לגבי כל חוסר וודאות בעניין.

למען הסר ספק עלייך לדעת כי מבחינה משפטית אין די בנסח טאבו לצורך רכישת נכס שכן רצוי לבצע בדיקות נוספות כגון בדיקת הערות בוועדה המקומית לתכנון ובניה, בדיקת אי קיומן של חריגות בניה, בדיקות פיזיות בנכס וכו'. לשם כך עלייך להפיק היתר בניה.

גוגל, מרכז מידע הנדסי (בית שמש) ß בקשות להיתר ßאופן איתור הבקשה,(עלייך לבחור את שיטת איתור הבקשה: מס' בקשה/גוש חלקה/כתובת וכו'

×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן