מגרש לבניה | משקפיים

למכירה בבלעדיות
מגרש בשכונת בנה ביתך רמת בית שמש א
שטח 340 מ"ר
היתרי בניה ל 300 מ"ר
אזור מבוקש מאוד
אוכלוסייה איכותית
קרוב ליציאה מהעיר
נוף להרים!
Exclusively
For sale
Land in the Bana Beitacha neighborhood, RBS A
Area 340 sqm (3,660 sqft)
Building permits for 300 sqm (3,230 sqft)
Mountain view!
A highly sought after area
Quality english speaking population
Close to the city exit

מחיר :5,000,000