מגרש בנה ביתך| שכונת המשקפיים

למכירה בבלעדיות בשכונת בנה ביתך
מגרש 330 מ״ר ברחוב נהר פרת בשכונת המשקפיים
זכויות בניה נרחבות מאוד.
פונה לנוף ירוק
For sale exclusively in the Bana Beitach neighborhood
A plot for the construction of 330 sq.m.
on the Euphrates River Street in the glasses neighborhood
Building rights are very extensive.
Facing a green landscape

מחיר :5,150,000